Regulamin konkursu „Lato w psim stylu”

LinkedIn

Regulamin Konkursu „LATO W PSIM STYLU”

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest PETBOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Gościnna 7/16, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000948360; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł; NIP 1182235346, REGON 521048839, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: +48 502 994 360. (zwany dalej „Organizatorem”).

 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem,  zwanym dalej „Regulaminem” oraz przepisami prawa polskiego, a w szczególności przepisami Kodeksu cywilnego.

 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regulacjom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

4. W Konkursie może wziąć udział każdy użytkownik serwisu Instagram.

 

5. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności („Uczestnik Konkursu”).

 

6. Uczestnicy Konkursu muszą działać zgodnie z Regulaminem serwisu Facebook, Instagram oraz TikTok

 

7. Wzięcie udziału w Konkursie następuje poprzez wykonanie zadania konkursowego w sposób zgodny z §2 Regulaminu Konkursu oraz wytycznymi zawartymi w Poście Konkursowym.

 

8. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz akceptacją Regulaminu Konkursu.

 

9. Zasady konkursu:

 a) aby wziąć udział w konkursie należy dokonać zakupu w dniach 25.07.2023- 31.07.2023 na stronie www.petbox.pl za kwotę równą lub większą niż 149,00 zł brutto, następnie opublikować post lub rolkę w serwisie Instagram na potrzeby konkursu z oznaczeniem konta @petboxpl nawiązującej do tematu konkursu (jak spędzasz wakacje ze swoim Pupilem)

b) do każdego zamówienia w tym samym okresie czasu tj. od dnia 25.07.2023r do dnia 31.07.2023r  na kwotę równą lub wyższą niż 149,00 zł brutto (umieszczając w notatce do zamówienia hasło ‘’GŁODNYPIES’’) każdy Uczestnik Konkursu otrzyma losowo wybraną karmę mokrą Mr. Bro. 

 

10. Ocena i wybór zwycięzców: 

a) Zgłoszenia zostaną ocenione przez wydelegowanych przedstawicieli [Petbox sp z o.o.]. 

b) Ocena będzie uwzględniała kreatywność, oryginalność, zgodność z tematem oraz jakość zdjęcia opisu. 

c) Jury wybierze 1 zwycięzcę, którego nazwisko/nick zostanie ogłoszone na stronie koncie w serwisie Instagram @petboxpl

 

11. Nagrody:

a) Zwycięzca otrzyma bon w wysokości 1000,00 zł brutto do wykorzystania w sklepie internetowym www.petbox.pl.

b) w czasie trwania konkursu przy zamówieniu powyżej 149,00 zł brutto każdy Uczestnik Konkursu otrzyma losowy smak karmy mokrej Mr. Bro dodając adnotację do zamówienia „GŁODNYPIES”. W przypadku braku takiej notatki przy złożeniu zamówienia, nagroda nie zostanie dołączona do zamówienia.

 

12. Zgoda na wykorzystanie zdjęć: Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie ich przesłanych zdjęć przez Petbox sp z o.o. w celach promocyjnych, reklamowych i na potrzeby konkursu.

 

13. Konkurs trwa od dnia 25.07.2023r do 31.07.2023r . Publikacja zwycięzców zostanie ogłoszona w ciągu 7 dniu roboczych od zakończenia przesyłania zgłoszeń.

 

14. Konkurs odbywa się na fanpage’u marki Petbox w serwisie Instagram , Facebook oraz TikTok

 

15. Konkurs nie jest w żaden sposób zarządzany, administrowany, wspierany ani stowarzyszony z serwisem Facebook, Instagram oraz TikTok. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników w czasie trwania Konkursu są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook, Instagram oraz TikTok.

 

16. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że wprowadzone zmiany nie naruszą praw nabytych przez Uczestników Konkursu do chwili dokonania zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie zamieszczony w Poście Konkursowym.

 

Pytania i kontakt: Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres e-mail [email protected]

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *